dm ejendommeTlf: +45 35 10 11 00   
info@dmejendomme.dk   

DM Ejendomme logo


Vores erhvervsdatabase indeholder oplysninger om samtlige virksomheder i Storkøbenhavn. Kvalitative oplysninger der er nødvendige for at målrette markedsføring. Oplysningerne ajourføres løbende gennem telefonisk og online dialog med virksomheden. Kontakt os for nærmnere oplysninger om salg og udlejning af Deres ejendom via Erhvervsdatabasendm ejendomme aps har mere end 25 års ejendomserfaring. Vi løser opgaver indenfor


Løsningen af opgaven sker i tæt samarbejde mellem os som mægler og proffessionel og dig som kunde. Processen tilrettelægges efter grundig analyse af potentiale og aktuelle markedsvilkår. Mulige forbedringstiltag skitseres ud fra rentabilitet og risiko.

Vi leverer udkast til strategi omfattende prisoplæg, primær segment, forventet tidshorisont samt valg af fremmende aktiviteter og markedsføring. Igangsætning sker i løbet af 1 uge. Hele forløbet varetages i tæt dialog med kunden. Og løbende måling af respons definerer eventuel tilpasning af aktiviteter - struktureret og analytisk.

Honorering aftales individuelt. Normalt med en kombination af mindre løbende aflønning af gennemførte aktiviteter samt resultatmæssig bonus. Begge dele under hensyntagen til relevante incitamenter.

Porteføljepleje for den langsigtede investor Vore services henvender sig til personer og selskaber med investeringshorisont på mere end fem år. Selvom vi tænker langsigtet er det nødvendigt at tage bestik af konjunkturer - både offensivt og defensivt. Og naturligvis skal man sørge for at optimere afkast/risiko forholdet og vælge strategi efter investors profil.

Vi tilbyder at administrere og udvikle porteføljer samt for den mere passive investor at investere sammen med os i vore ejendomsfonde. Målet for sidstnævnte er 10% årligt afkast, svarende til 250% akkumuleret over 10 år.